Verblijf in België van meer dan drie maanden

1. Niet-duurzaam verblijf van meer dan drie maanden:

 • Burger van de Unie

  De bepalingen onder dit punt zijn van toepassing op zowel de burger van de Unie die verblijf inroept uit eigen hoofde (als werknemer, zelfstandige, student of bezitter van voldoende bestaansmiddelen) als op zijn familieleden die zelf ook burger van de Unie zijn.
  U dient binnen de drie maanden na binnenkomst een verklaring van inschrijving aan te vragen bij de gemeente.

 • Familieleden die zelf geen burger van de Unie zijn

  a) Aanvraag in België
  U dient binnen de drie maanden na binnenkomst een 'verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie' aan te vragen bij de gemeente.

  b) Aanvraag in het buitenland
  Een familielid aan wie het recht op verblijf in het buitenland werd toegekend, door middel van een visum type D met nationale vermelding B20, moet zich na binnenkomst in België aanbieden bij de gemeente.

  c) Bijzonder geval: visum type C met oog op een verklaring van wettelijke samenwoning in België
  U bent een visumplichtige vreemdeling die in het buitenland verblijft en die een verklaring van wettelijke samenwoning in België met een burger van de Unie wil afleggen. Hiervoor dient u de vereiste documenten te overhandigen aan de bevoegde Belgische diplomatieke of consulaire post in het buitenland.

2. Duurzaam verblijf

 • Burger van de Unie

  De bepalingen onder dit punt zijn van toepassing op zowel de burger van de Unie die verblijf inroept uit eigen hoofde (als werknemer, zelfstandige, student of bezitter van voldoende bestaansmiddelen) als op zijn familieleden die zelf ook burger van de Unie zijn.
  Het duurzaam verblijf kan worden verkregen op aanvraag via een bijlage 22 na een ononderbroken verblijf van 5 jaar, of voor studenten, vijf jaar, zodra voldaan is aan de voorwaarden vermeld in artikelen 42 quinquies en 42 sexies van de vreemdelingenwet.

 • Familieleden die zelf geen burger van de Unie zijn

  Familieleden dienen een verplichte aanvraag via een bijlage 22 in te dienen na 5 jaar ononderbroken verblijf.  Een F-kaart moet worden opgevolgd door een F+ - kaart.

 

Voorwaarden

Gezien de complexiteit van de wetgeving en de recente hernieuwing ervan vragen wij aan betrokkene zich persoonlijk aan te bieden, zodat de informatie kan overgemaakt worden die van toepassing is op de concrete situatie.

Wat moet je meenemen?
 • een geldig paspoort (al dan niet voorzien van visum of machtiging tot voorlopig verblijf)
 • Geboorteakte (internationale uittreksels of originele stukken voorzien van legalisatie of apostille en vertaald in het Nederlands door een Belgische beëdigde vertaler)
 • Bewijs betreffende de burgerlijke stand (internationale uittreksels of originele stukken voorzien van legalisatie en vertaling naar het Nederlands door een Belgische beëdigde vertaler)
 • Extra voor EU-onderdanen: bewijs van afschrijving uit de laatste verblijfplaats in het buitenland
 • 4 pasfoto's