Verbeterings- en aanpassingspremie Vlaamse Overheid

Wonen-Vlaanderen geeft een financiële steun voor verbeterings- en aanpassingswerken.

 

1 februari 2019: eerste dag waarop een aanvraag voor de overkoepelende renovatiepremie mogelijk is. (samenvoeging van verbeteringspremie en renovatiepremie)

31 mei 2019: is de laatste dag waarop een aanvraag voor de verbeterings- en aanpassingspremie kan gebeuren.

1 juni 2019: eerste dag waarop een aanvraag voor de vernieuwde aanpassingspremie mogelijk is.

 

Verbeteringswerken: dakwerkzaamheden; buitenschrijnwerk; werkzaamheden aan gevels; optrekkend vocht behandelen; sanitaire installatie plaatsen; nieuwe elektrische installatie; risico op co-vergiftiging bestrijden. 

Verbouwingswerken: vergroten of het herbouwen van de woon-, kook- of slaapvertrekken.

Verbeteringspremie voor de isolatie van het dak of de zoldervloer.

Aanpassingswerken voor bejaarden (+65):  Maken van een badkamer of toilet die aangepast is aan de noden van de bejaarde; installeren van een traplift of rolstoelplateaulift; aanbrengen van vast verankerde electromechanische hulpmiddelen om zich te verplaatsen in de woning; het aanbrengen van handgrepen en steunmiddelen in sanitaire lokalen; automatiseren van de bestaande toegangsdeur, garagepoort of rolluiken; het toegankelijk maken van de woning door hellende vlakken aan te brengen, de toegangsdeur te verbreden, al dan niet met automatische bediening hinderlijke drempels weg  werken; het creëren van voldoende ruimte in de woning door het aanpassen van de gangbreedte en de deuropeningen of het vergroten of functioneel herschikken van de woonvertrekken of sanitaire lokalen; het verhogen of verlagen van vloeren in de woning zodat niveauverschillen verdwijnen op de woonverdieping; het overbruggen van de verdiepingshoogte door het plaatsen van veilig beloopbare trappen; verbouwings- en inrichtingswerkzaamheden om in de woning een entiteit in te richten waarin de bejaarde zelfstandig en afzonderlijk kan wonen.

Voorwaarden

Voor eigenaar-bewoners, huurders, eigenaar-verhuurders (aan het sociaal verhuurkantoor) die verbeterings- of aanpassingswerken uitvoeren aan woningen gelegen in het Vlaamse Gewest.

De woning is op de dag van de premieaanvraag minstens 25 jaar oud.  ( geldt niet voor aanpassingswerken of verbouwingswerken).

 

Het gezamenlijk belastbaar inkomen mag drie jaar voor de aanvraag niet hoger zijn dan 31 340 euro + 1 630 euro per persoon ten laste (bedragen worden jaarlijks geïndexeerd).

Het gezamenlijk belastbaar inkomen van eigenaar-verhuurders (aan het sociaal verhuurkantoor) mag niet hoger zijn dan 62 670 euro (bedragen worden jaarlijks geïndexeerd).

Facturen mogen max. 1 jaar oud zijn.

Binnen een periode van 10 jaar kan u drie keer een verbeterings- of aanpassingspremie aanvragen.

Wat moet je meenemen?

Bij info: eventueel bestek; aanslagbiljet inkomen 3 jaar voor de aanvraag.