Vakantietoelage voor personen met een handicap en langdurig zieken

Onder bepaalde voorwaarden wordt een toelage toegekend aan personen met een handicap en langdurig zieken als tussenkomst in de kosten van een aangepast verblijf van minimum 5 dagen in het binnen- of buitenland. Deze vakantie dient georganiseerd te zijn door een sociale vereniging, erkend ziekenfonds, medisch-pedagogisch instituut of dagcentrum.

 

Voorwaarden

Personen met een handicap en langdurig zieken die :

  • op 1 januari van het dienstjaar de gemeente bewonen.
  • geen wettelijk vakantiegeld verkregen hebben tijdens het dienstjaar.
  • ten minste 1 jaar + 66 % werkonbekwaam zijn (in de zin van de ziekteverzekering) op de datum van het vakantieverblijf.
  • of voor tenminste 66 % getroffen zijn door een ontoereikendheid of vermindering van lichamelijke en /of geestelijke geschiktheid. Voor de vaststelling van dit percentage geldt de regeling van tegemoetkomingen aan personen met een handicap, de verhoogde kinderbijslag, de wetgeving op de arbeidsongevallen en de beroepsziekten.

De vakantietoelage kan slechts eenmaal per jaar voor dezelfde begunstigde worden toegestaan.

Het vakantieverblijf moet minimum 5 dagen duren.

Wat moet je meenemen?

- Attest invaliditeit

- Attest afgeleverd door de organiserende instantie van het vakantieverblijf.