Uitverkoop

Een verkoop onder de benaming "uitverkoop" of onder een gelijkwaardige benaming is toegelaten wanneer een bepaalde situatie, zoals wegenwerken, de versnelde verkoop van een productenvoorraad of -assortiment vereist.

Voorwaarden
  • Enkel de goederen die deel uitmaken van de voorraad van de onderneming voor het begin van de uitverkoop mogen tijdens de uitverkoop te koop aangeboden of verkocht worden;

  • Iedere aankondiging of andere bekendmaking moet de datum vermelden waarop de verkoop aanvangt;

  • Een uitverkoop is beperkt tot maximaal 5 maanden. In het geval van uitverkoop omwille van pensioen is de verkoop beperkt tot één jaar.

  • Tijdens deze verkoop is de onderneming verplicht haar verkoopprijzen te verlagen en mag ze verkopen met verlies;

  • De sperperiode voor de solden is niet van toepassing op uitverkopen.