Uitnodigen / ten laste neming vreemdelingen

Indien je een vriend of familielid voor een korte periode van maximum 3 maanden naar België wil laten komen en die

  • niet de Belgische nationaliteit heeft en
  • niet over voldoende financiële middelen beschikt om zelf de kosten van verblijf in België te dragen;

dan kan je een verbintenis tot ten late neming ondertekenen (bijlage 3bis van het KB van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen).

Waar verbind je je toe en welke is de duur van deze verbintenis?

Gedurende een periode van twee jaar, te rekenen vanaf de dag waarop je vriend of familielid het grondgebied van een van de Schengenstaten betreedt, ben je verantwoordelijk voor het betalen van de kosten van verblijf, de kosten verbonden aan gezondheidszorgen en repatriëring.

Wat moet je meenemen?

Identiteitskaart