Tussenkomst voor dakisolatie, spouwmuurisolatie, hoogrendementsglas voor huurwoningen kwetsbare gezinnen

Netbeheerder Fluvius geeft een extra hoge tussenkomst voor de uitvoering van dak- of zoldervloerisolatie, spouwmuurisolatie en hoogrendementsglas in huurwoningen aan kwetsbare gezinnen.

Wie komt in aanmerking?

Eigenaars die hun woning verhuren aan:

 • Beschermde afnemers ( iedereen die het sociaal tarief van gas en elektriciteit genieten)
 • Personen die een woning huren van een sociaal verhuurkantoor, een Sociaal Huis of een lokaal bestuur
 • Personen met een actieve budgetmeter ( elektriciteit of gas)
 • Personen die behoren tot de doelgroep die recht heeft op een renteloze lening
 • Personen voor wij een verzoek tot afsluiting van gas of elektriciteit bij de Lokale Adviescommissie werd ingediend
 • Natuurlijke personen met een geregistreerde huurovereenkomst van minstens 1 jaar met een niet geïndexeerde huurprijs van max. 462,74 euro maand. (huurder mag geen eigenaar of mede-eigenaar en geen bloedverwant tot de tweede graad)

 Welke werken komen in aanmerking voor een premie?

 • Dak- of zoldervloerisolatie met een isolatiewaarde van minimum 4,5 m²K/W, boven de bewoonde en verwarmde ruimten
 • Spouwmuurisolatie: lambdawaarde minimum 0.065 W/mk – spouw minimum 50 millimeter
 • Hoogrendementsglas: Ug waarde maximum 1.1 W
Voorwaarden
 • Bestaande woningen, wooneenheden of woongebouwen aangesloten op het elektriciteitsnet vóór 1 januari 2006.
 • Vóór de uitvoering van de werken dient een energiescan te gebeuren.
 • De aanvraag  dient te gebeuren door projectpromotor Welzijnsconsortium.
 • De eigenaar mag de huurprijs van de woning niet verhogen  ten gevolge van de uitvoerde werken en mag het huurcontract niet op zeggen voor het einde van de contactueel bepaalde huurperiode.
 • De eigenaar mag het lopende contract met de huurder niet opzeggen vóór het einde van de contractueel bepaalde huurperiode.
 • Technische richtlijnen zijn vermeld op het aanvraagformulier van Fluvius.

Premiebedrag

Forfaitaire tussenkomst voor bouwpromotor

20 euro/m² voor geplaatste dak- of zoldervloerisolatie
12 euro/m² voor geplaatste spouwmuurisolatie

85 euro/m² voor geplaatste hoogrendementsbeglazing.

Wie dient de aanvraag in?

De aanvraag dient ingediend te worden door de projectpromotor.

Extra informatie

Contactgegevens projectpromotor
Vzw Effect
Damastweversstraat 1
8500 Kortrijk

056 28 27 73 nancy.versavele@vzweffect.be  -  www.vzweffect.be

Inlichtingen te bekomen bij