Tijdelijke werkloosheid

Indien u uw personeel door overmacht niet kan tewerkstellen, kunt u hen, mits naleving van bepaalde formaliteiten, tijdelijk werkloos stellen ingevolge overmacht.  Gedurende deze periode kunnen de werknemers in principe een uitkering ontvangen van de RVA.

Neem zeker eens contact op met de RVA zodat je op de hoogte bent van de laatste wijzigingen in de wetgeving.