Subsidie professioneel vergunde bewaking

Voor fuiven in gemeentelijke zalen moet professioneel vergunde bewaking ingehuurd worden die toezicht houdt aan de ingang van de fuifzaal.

 

Voor fuiven categorie A (<500 pers.) minstens 2 professioneel vergunde bewakers.

 Voor fuiven categorie B (>500 pers.) minstens 4 professioneel vergunde bewakers.

 

Het college van burgemeester en schepenen is steeds bevoegd het gebruik van extra verantwoordelijken of extra professioneel vergunde bewakers te eisen indien dit nodig blijkt.

 

De fuiforganisator kan een subsidie van het Gemeentebestuur Wevelgem krijgen indien er gewerkt wordt met een vergunde bewakingsfirma.

De subsidie bedraagt de helft van de kostprijs van één professioneel vergunde bewaker, met een maximum van 300 euro per fuif.

 Voorwaarden om in aanmerking te komen voor een toelage

de organisator bezorgt een kopie van de factuur (waarop de totale kostprijs voor de ingeschakelde bewaking vermeld staat) aan de jeugddienst.

Het volledig ingevulde blad tot aanvraag gemeentelijke subsidie. Dit formulier kan je hier downloaden.

De organisator bezorgt de jeugddienst een ingevuld evaluatieformulier. Dit formulier kan je hier downloaden.

Een overzicht van alle goedgekeurde bewakingsfirma’s kan je terugvinden op  https://vigilis.ibz.be