Subsidie professioneel vergunde bewaking

De fuiforganisator kan een subsidie van het Gemeentebestuur Wevelgem krijgen indien er gewerkt wordt met een vergunde bewakingsfirma.

De subsidie bedraagt de helft van het totaalbedrag voor het inzetten van professioneel vergunde bewaking, met een maximum van 300 euro per fuif.

 Voorwaarden om in aanmerking te komen voor een toelage

de organisator bezorgt volgende documenten aan de jeugddienst via jeugddienst@wevelgem.be

  • Een kopie van de factuur (waarop de totale kostprijs voor de ingeschakelde bewaking vermeld staat) aan de jeugddienst.
  • Het volledig ingevulde blad tot aanvraag gemeentelijke subsidie. Dit formulier kan je hier downloaden.
  • Een ingevuld evaluatieformulier. Dit formulier kan je hier downloaden.