Sociaal telefoontarief

Het sociaal telefoontarief is een verminderd tarief dat door alle operatoren omwille van sociale of humanitaire redenen moet toegekend worden aan een aantal categorieën van personen.

Voorwaarden
  • Personen ouder dan 65 jaar
  • Personen ouder dan 18 jaar met een handicap van minstens 66 %
  • Personen die een leefloon (bestaansminimum) ontvangen
  • Gehoorgestoorden of personen bij wie een laryngectomie is uitgevoerd
  • Militaire oorlogsblinden

Er moet ook aan bijkomende voorwaarden voldaan worden in verband met samenwonen, inkomen, ...
Binnen hetzelfde gezin mag er ook niet meer dan één sociaal telefoontarief zijn.

Wat moet je meenemen?
  • Identiteitskaart
  • laatste aanslagbiljet van de inkomstenbelastingen
  • klevertje van het ziekenfonds van alle gezinsleden
  • eventueel attest van invaliditeit
Extra informatie

Als je denkt aan de voorwaarden voor het sociaal telefoontarief te voldoen, dan moet je je aanvraag indienen bij de telecommunicatieoperator van je keuze.

Je gegevens worden doorgestuurd naar het BIPT (Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie) waar wordt onderzocht of je aan de voorwaarden voldoet. Indien nodig vraagt het BIPT je nog om bepaalde documenten op te sturen.

Voor meer informatie kan je terecht bij de dienst burgerzaken of bij het Belgisch instituut voor telecommunicatie