Sociaal pedagogische toelage voor kinderen met een handicap

Gemeentelijke toelage verleend aan de gezinnen waarvan de moeder en/of vader de verzorging en opvoeding op zich nemen van een kind met een handicap. De toelage wordt ook uitbetaald aan de gezinnen waarvan een ander lid dan de moeder en/of vader voor de verzorging en opvoeding van het kind instaat.

Voorwaarden

Kinderen met een handicap die :

- De leeftijd van 21 jaar niet bereikt hebben op 1 januari van het dienstjaar

- Op 1 januari de gemeente Wevelgem bewonen

- Getroffen zijn door een lichamelijke of mentale ongeschiktheid van minstens 66 %.

- Gerechtigd zijn op de verhoogde kinderbijslag op 1 januari van het dienstjaar.

Wat moet je meenemen?

- Attest invaliditeit afgeleverd door de FOD Sociale zekerheid.

- Attest kinderbijslagfonds waaruit het recht op de verhoogde kinderbijslag evenals de graad van zelfredzaamheidsproblemen blijkt.

- Recent strookje (betaalbewijs) van de kinderbijslag.