Sluitingsuren en wekelijkse rustdag voor de kleinhandel

De kleinhandel is onderworpen aan een wetgeving die sluitingsuren en een wekelijkse rustdag oplegt. Op dit algemeen principe zijn er uitzonderingen. Diensten (horeca, kappers ...) zijn niet onderworpen aan deze wetgeving.

Wat zijn de verplichte sluitingsuren?

Onderworpen handelszaken mag niet open zijn:

- voor 5 uur en na 21 uur, op vrijdag en op de werkdagen die een wettelijke feestdag voorafgaan. (Indien de wettelijke feestdag een maandag is, is de verlening tot 21 uur op de zaterdag die voorafgaat, toegestaan;

- voor 5 uur en na 20 uur op de andere dagen.

Wat is een wekelijkse rustdag?

Alle handelaars moeten de wekelijkse rustdag respecteren.

Onder een wekelijkse rustdag verstaat men een ononderbroken periode van 24 uur, beginnend op zondag om 5 uur of om 13 uur en eindigend op de volgende dag op hetzelfde uur.

Tijdens die dag heeft de consument geen toegang tot de vestigingseenheid en is de rechtstreekse verkoop van producten aan de consument verboden. Ook thuisleveringen mogen niet.

De wekelijkse rustdag moet gedurende minstens 6 maanden dezelfde blijven.

Zondag of een andere dag?

Een handelaar mag een andere dag dan zondag kiezen als wekelijkse rustdag. In dat geval moet hij de wekelijkse rustdag en het aanvangsuur duidelijk en leesbaar uithangen.

Afwijkingen op de wekelijkse rustdag en openingstijden

Het college van burgemeester en schepenen kan op vraag van meerdere handelaren afwijkingen toestaan bv. ter gelegenheid van een braderie. Deze afwijking geldt altijd voor alle handelszaken op grondgebied Wevelgem en voor één bepaalde week.

Voor 2019 werden volgende afwijkingen goedgekeurd:

 • week 1 - van 1 t.e.m. 6 januari 2019: begin soldenperiode
 • week 4 - van 21 t.e.m. 27 januari 2019: einde soldenperiode
 • week 27 - van 1 t.e.m. 7 juli 2019: begin soldenperiode
 • week 30 - van 22 t.e.m. 28 juli 2019: einde soldenperiode
 • week 37 - van 9 t.e.m. 15 september 2019: braderie
 • week 38 - van 16 t.e.m. 22 september 2019: braderie
 • week 40 - van 30 september t.e.m. 6 oktober 2019: weekend van de klant
 • week 49 - van 2 t.e.m. 8 december 2019: eindejaarsperiode
 • week 50 - van 9 t.e.m. 15 december 2019: eindejaarsperiode
 • week 51 - van 16 t.e.m. 22 december 2019: eindejaarsperiode
 • week 52 - van 23 t.e.m. 29 december 2019: eindejaarsperiode

Wie in een andere week wenst af te wijken van zijn wekelijkse rustdag of van het sluitingsuur kan een verzoek richten naar het college van burgemeester en schepenen.