Sluitingsuren en wekelijkse rustdag voor de kleinhandel

De kleinhandel is onderworpen aan een wetgeving die sluitingsuren en een wekelijkse rustdag oplegt. Op dit algemeen principe zijn er uitzonderingen. Diensten en horeca zijn niet onderworpen aan deze wetgeving.

Wat zijn de verplichte sluitingsuren?

Onderworpen handelszaken mogen niet open zijn:

 • voor 5 uur en na 21 uur, op vrijdag en op de werkdagen die een wettelijke feestdag voorafgaan. (Indien de wettelijke feestdag een maandag is, is de verlening tot 21 uur op de zaterdag die voorafgaat, toegestaan;
 • voor 5 uur en na 20 uur op de andere dagen.

Wat is een wekelijkse rustdag?

Alle handelaars moeten de wekelijkse rustdag respecteren.

Onder een wekelijkse rustdag verstaat men een ononderbroken periode van 24 uur, beginnend op zondag om 5 uur of om 13 uur en eindigend op de volgende dag op hetzelfde uur.

Tijdens die dag heeft de consument geen toegang tot de vestigingseenheid en is de rechtstreekse verkoop van producten aan de consument verboden. Ook thuisleveringen mogen niet.

De wekelijkse rustdag moet gedurende minstens 6 maanden dezelfde blijven.

Zondag of een andere dag?

Een handelaar mag een andere dag dan zondag kiezen als wekelijkse rustdag. In dat geval moet hij de wekelijkse rustdag en het aanvangsuur duidelijk en leesbaar uithangen.

Afwijkingen op de wekelijkse rustdag en openingstijden

Afwijkingen verleend door de gemeente

Het college van burgemeester en schepenen kan op vraag van meerdere handelaren afwijkingen toestaan bv. ter gelegenheid van een braderie. Deze afwijking geldt altijd voor alle handelszaken op grondgebied Wevelgem en voor één bepaalde week.

Voor 2020 werden volgende afwijkingen goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen in zitting van 18 december 2019:

 • week 1 - van 1 t.e.m. 5 januari 2020: begin soldenperiode
 • week 4 - van 20 t.e.m. 26 januari 2020: einde soldenperiode
 • week 27 - van 29 juni t.e.m. 5 juli 2020: begin soldenperiode
 • week 30 - van 20 t.e.m. 26 juli 2020: einde soldenperiode
 • week 31 - van 27 juli t.e.m. 2 augustus 2020: begin uitgestelde soldenperiode
 • week 35 - van 24 t.e.m. 30 augustus 2020: einde uitgestelde soldenperiode
 • week 38 - van 14 t.e.m. 20 september 2020: Braderie Wevelgem
 • week 39 - van 21 t.e.m. 27 september 2020: Braderie Wevelgem
 • week 40 - van 28 september t.e.m. 4 oktober 2020: Weekend van de Klant
 • week 49 - van 30 november t.e.m. 6 december 2020: eindejaarsperiode
 • week 50 - van 7 t.e.m. 13 december 2020: eindejaarsperiode
 • week 51 - van 14 t.e.m. 20 december 2020: eindejaarsperiode
 • week 52 - van 21 t.e.m. 27 december 2020: eindejaarsperiode

Wie in een andere week wenst af te wijken van zijn wekelijkse rustdag of van het sluitingsuur kan een verzoek richten naar het college van burgemeester en schepenen.

Afwijkingen op basis van de plaats van de handel

De bepalingen over de openingsuren en de wekelijkse rustdag zijn niet van toepassing voor verkopen op welbepaalde plaatsen. Zo is een verkoop aan huis (home partie) niet onderworpen aan deze wetgeving.

Afwijkingen op basis van de verkochte producten

De bepalingen over de sluitingsuren en de wekelijkse rustdag zijn ook niet van toepassing op de vestigingseenheden waarvan de hoofdactiviteit de verkoop van een van de volgende productgroepen uitmaakt:

 • kranten, tijdschriften, tabak en rookwaren, telefoonkaarten en producten van de Nationale Loterij;
 • dragers van audiovisuele werken en videospelen, alsook de verhuur ervan;
 • brandstof en olie voor autovoertuigen;
 • consumptie-ijs in individuele porties;
 • voedingswaren die in de vestigingseenheid worden bereid en er niet worden verbruikt.

Er is sprake van een hoofdactiviteit indien de verkoop van de productgroep die de hoofdactiviteit uitmaakt, minstens 50 % van de jaarlijkse omzet vertegenwoordigt.