Sluitingspremie

De sluitingspremie ondersteunt kleine ondernemers die omwille van ernstige hinder door werken hun activiteiten tijdelijk dienen stop te zetten, waardoor het voortbestaan van hun zaak in het gedrang komt.

De sluitingspremie die kan volgen op een hinderpremie bedraagt 80 euro per sluitingsdag en krijg je vanaf de 22ste kalenderdag van de sluiting.