Sloop- en heropbouwpremie.

Wie komt in aanmerking?

Eén of meerdere natuurlijke personen die een omgevingsvergunning hebben ingediend voor een gecombineerd bouwproject.

 

Voorwaarden
  • Gecombineerde afbraak van één of meer gebouwen en herbouw van één of meerdere woningen of een appartementsgebouw.
  • Gecombineerde aanvraag voor de sloop- en herbouwvergunning.
  • Een gecombineerde vergunningsaanvraag is nodig, ook al is een vergunning of melding van sloop niet verplicht in uw gemeente.
  • aanvraag omgevingsvergunning is ingediend tussen 1 oktober 2018 en 31 december 2022.

Premiebedrag

Aanvragen omgevingsvergunning in 2020

7 500 euro per bouwproject.

Premie kan gecombineerd worden met verlaagd btw-tarief van 6 %

Aanvragen omgevingsvergunning in 2021 en 2022

10 000 euro per bouwproject.

Premie kan niet gecombineerd worden met het verlaagd btw-tarief van 6 %.

Wanneer premie aanvragen?

Vergunningsaanvragen tot en met 31 december 2020

Uiterlijk binnen de 3 maanden nadat de gecombineerde aanvraag werd ingediend.

Vergunningsaanvragen in 2021 en 2022

Uiterlijk binnen 3 maanden nadat de gecombineerde aanvraag werd goedgekeurd.

Hoe de premie aanvragen?

online  via www.energiesparen.be 

 Terugvordering premie

  • Voorwaarden zijn niet nageleefd.
  • Omgevingsvergunning niet uitgevoerd binnen de wettelijke termijn.
  • Omgevingsvergunning werd vernietigd.
  • Overdacht van het gebouw aan een rechtspersoon voor de ingebruikname van het gebouw.
  • Woning voldoet niet aan EPB-eisen.