School- en Studietoelagen

Een studietoelage is een financiële tussenkomst van de Vlaamse Gemeenschap ter ondersteuning van de studiekosten voor zowel kinderen in het kleuter-, basis-, secundair, hoger als universitair onderwijs.

Wie kan een aanvraag doen?

 • (pleeg) ouders van leerlingen of studenten
 • de meerderjarige student

Voorwaarden om een toelage te ontvangen:

Om in aanmerking te komen voor een toelage wordt er rekening gehouden met 4 criteria:

 1. Nationaliteit
 2. Gezinssituatie
 3. Inkomen
 4. Pedagogische voorwaarden

 

Hoeveel bedraagt de toelage?

Het bedrag van de toelage wordt jaarlijks vastgelegd voor het kleuteronderwijs en het lager onderwijs, het secundair onderwijs en HBO5 verpleegkunde en het hoger onderwijs

Via de linken kunt u de bedragen terugvinden.

 

Wanneer kan je een aanvraag doen?

Elk schooljaar moet een nieuwe aanvraag ingediend worden. Een aanvraag indienen voor het schooljaar 2018-2019 kan van 1 augustus 2018 tot en met 1 juni 2019.

 

Hoe kan je een aanvraag doen?

Je kan met één dossier een aanvraag doen voor alle kinderen uit je gezin.

Een online aanvraag indienen gaat snel.  Surf daarvoor naar www.studietoelagen.be. Inloggen gebeurt met een digitale kaartlezer (hiervoor heb je je pincode nodig), met je federaal token, doormiddel van een mobiele app, of een beveiligingscode met SMS.

Je kan ook samen met een medewerker van de gemeente je aanvraag indienen. Hiervoor kan je een afspraak maken of bellen naar 056 43 34 00 (Mevr. Ann Verhaeghe).

Je kan ook een aanvraag doen op papier. Formulieren hiervoor zijn beschikbaar in de scholen, via 1700 of via www.studietoelagen.be.

 

Wanneer weet je of je een toelage krijgt?

Het duurt ongeveer 2 à 3 maanden voor je weet of je al dan niet een toelage ontvangt.

Tenzij je dossier onvolledig is. Dan moet je eerst nog de ontbrekende informatie bezorgen.

 

 

Verminderd studiegeld: beurstariefstudent of bijna-beursstudent?

Beurstariefstudent: Je bent beurstariefstudent als je:

 • Een studietoelage ontvangt van de Vlaamse overheid
  of
 • Voldoet aan de financiële criteria voor een studietoelage, maar er geen krijgt omdat je niet voldoet aan de pedagogische voorwaarden (je opleiding)

Je betaalt dan het beurstarief als studiegeld.

 

Bijna-beursstudent: Je bent bijna-beursstudent als:

 • Je inkomen te hoog is en het verschil tussen je referentie-inkomen en de maximumgrens niet groter is dan 3000 euro (bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd)
 • Je geen studietoelage ontvangt omwille van het kadastraal inkomen en uit je aanvraag bij je instelling blijkt dat je toch in aanmerking komt voor een vermindering van het studiegeld. Neem daarvoor contact op met het secretariaat of de sociale dienst van je onderwijsinstelling.

Je betaalt dan een tussentarief als studiegeld.

Let wel: om hiervoor in aanmerking te komen, moet je een aanvraag doen voor een studietoelage.

De afdeling studietoelagen bezorgt u een berekening. Dit document wordt als bewijsstuk gebruikt om een student al dan niet het tussentarief toe te kennen!

 

 

Wat moet je meenemen?
 • Bankrekeningnummer van de ouder(s) en/of van de meerderjarige student
 • Indien van toepassing: huurcontract kot

 • Indien je inkomen sedert 2016 gedaald is breng je je huidige inkomstenbewijzen mee