Rijbewijs met vermelding 'vakbekwaamheid'

Maak een afspraak

Vanaf 10 september 2008 moet iedereen die met een rijbewijs D, DE, D1 of D1E professioneel vervoer verricht, voldoen aan vakbekwaamheidsvoorschriften.

Vanaf 10 september 2009 is deze verplichting ook van toepassing op vrachtwagenbestuurders (beroepschauffeurs die met rijbewijs C, CE, C1 of C1E professioneel goederenvervoer verrichten). 

Deze vakbekwaamheid houdt in dat men slaagt voor een initieel basiskwalificatie-examen (om de vakbekwaamheid te verwerven) en dat men vijfjaarlijks 35 uren nascholing (5 X 7 uren!) volgt om de vakbekwaamheid te verlengen. Indien aan deze vakbekwaamheid werd voldaan, wordt daarvan melding gemaakt op het rijbewijs.  

Personen die op 10 september 2008 houder waren van een rijbewijs groep D zijn vrijgesteld van de vakbekwaamheid voor 7 jaar.  Tegen 9 september 2015 moeten ook deze personen echter voldoen aan de vakbekwaamheid door het volgen van de 35 uren nascholing. Ook de personen die op 10 september 2009 houder waren van een rijbewijs groep C zijn vrijgesteld van de vakbekwaamheid voor 7 jaar. Ook zij dienen tegen 9 september 2016 te voldoen aan de vakbekwaamheid door het volgen van de 35 uren nascholing.

Kosten
  • 24 euro