Premie voor rationeel energieverbruik

Wie komt in aanmerking?

Huishoudelijke klanten  en  niet-huishoudelijke klanten.

De premie van Fluvius voor huishoudelijke klanten en de vernieuwde renovatiepremie is hervormd worden tot 1 premie, namelijk Mijn VerbouwPremie. Bepaalde voorwaarden zijn gewijzigd.

De premie kan maar digitaal aangevraagd worden vanaf 1 oktober.

Meer info is terug te vinden op de website van wonen-Vlaanderen.

Welke werken worden er betoelaagd?

ISOLATIEWERKEN

Dak of zoldervloerisolatie met eventuele asbestverwijdering, vloer of kelder isolatie, muurisolatie met eventuele asbestverwijdering, hoogrendementsbeglazing, plaatsen condensatieketel.

ENERGIEZUINIGE TECHNIEKEN

Zonneboiler, warmtepomp, warmtepompboiler, zonnepanelen.

Premiebedrag

Terug te vinden op de website van Fluvius.

Bedragen te bekomen bij de cel wonen.

Voorwaarden
  • Isolatiewerken uitvoeren aan woningen die:

     - aangesloten werden op het distributienet voor 1 januari 2006;

      - aangesloten werden op het distributienet na 1 januari 2006, maar waarvoor een stedenbouwkundige vergunning werd ingediend voor 1 januari 2006;

     - niet aangesloten zijn op het openbaar net, maar waarvoor een stedenbouwkundige vergunning werd ingediend voor 1 januari 2006;

  • Energiezuinige technieken uitvoeren aan woningen die:

     - aangesloten werden op het distributienet voor 1 januari 2014 (aanvragen 2020 en 2021);

      - aangesloten werden op het distributienetwerk na 1 januari 2014, maar waarvoor een stedenbouwkundige vergunning werd ingediend voor 1 januari 2014 (aanvragen 2020);

      - niet voor 1 januari 2014 werden aangesloten op het distributienet, waarvoor de stedenbouwkundige vergunning meer dan 5 jaar geleden werd verleend en waarbij het gebouw voldoet aan de EPB-eisen en de EPB-aangifte tijdig werd ingediend (2021).

  • Facturen maximum 2 jaar oud.
  • specifieke voorwaarden per premie is terug te vinden op de website van Fluvius of op het aanvraagformulier.

Aanvraagformulier

  • Digitaal:  formulier kan je terugvinden op de website van  Fluvius.

  • Niet-digitaal:

     - formulier kan je afdrukken via website van Fluvius.     

     - formulier kan je  bekomen bij de cel wonen.

Werken met eindfactuur in 2022, mogen het aanvraagformulier van 2021 gebruiken. 

Hoe je aanvraag indienen?

  • Bij voorkeur digitaal.  Wordt sneller uitbetaald.
  • Per post opsturen naar Fluvius t.a.v. dienst premies, postbus 10020, 2800 Mechelen.

Wens je langs te komen naar de cel wonen, wat moet je meenemen?

  • Voor info: niets