Permanente wegwijzers

Instellingen en bedrijven kunnen bij de gemeente een aanvraag doen voor de plaatsing van wegwijzers. De aanvraag gebeurt via het webformulier. 

Omdat dergelijke wegwijzers bedoeld zijn om het zoekverkeer in goede banen te leiden is het enkel mogelijk wegwijzers te krijgen als je bedrijf of instelling voldoende groot is of voldoende verkeer naar zich toe trekt. Ook de ligging van het bedrijf wordt bekeken. Een aanvraag doen betekent niet dat er effectief wegwijzers zullen worden geplaatst. Bij elke aanvraag wordt eerst onderzocht of er aan de voorwaarden is voldaan. De voorwaarden zijn bepaald in de gemeentelijke, gewestelijk en federale regelgeving. 

Aanvragen voor borden op kruispunten met gewestwegen (N-wegen) worden doorgegeven aan het Vlaams Gewest.