Parkeerplaats voor personen met een handicap

Beschik je over een parkeerkaart voor personen met een handicap en wens je een parkeerplaats voor personen met een handicap aan te vragen? 

Je kan een vraag richten aan de dienst openbare infrastructuur & mobiliteit.

Jouw aanvraag wordt voor advies overgemaakt aan de politiediensten die de parkeerproblematiek ter plaatse nazien. Daarna neemt het college van burgemeester en schepenen een beslissing over deze aanvraag, rekening houdend met het advies van de politiediensten. We informeren je hierover.
Bij goedkeuring plaatsen onze diensten een bordje 'P' met pictogram 'persoon met handicap'  en wordt een kader wit uitgelijnd met pictogram van persoon in een rolstoel. 
 
Zo'n parkeerplaats kan gebruikt worden door iedereen die over een parkeerkaart voor personen met een handicap beschikt. Het is dus geenszins een private parking voor de aanvrager. Anderzijds is het zó dat je ook op om het even welk uitgelijnd kader voor personen met een handicap kan parkeren

 

Voorwaarden
  • Gedomicilieerd zijn in de gemeente Wevelgem,
  • beschikken over een parkeerkaart voor personen met een handicap,
  • geen garage hebben in de woning zelf en niet op minder dan 50m van de woning.