Overlijden van een kind kort voor of na de geboorte

Het verlies van een kind is een pijnlijke gebeurtenis. Ook aan dit overlijden zijn enkele formaliteiten verbonden.

Aangifte

De geboorteaangifte van een kind overleden kort vóór of na de geboorte is verplicht en enkel mogelijk vanaf een zwangerschapsduur van minstens zes maanden.

Kraamgeld

Je hebt recht op kraamgeld bij de geboorte van een kind dat overleed kort vóór of na de geboorte als de zwangerschap minstens zes maanden duurde.

Erkenning van een overleden kind

Een overleden kind kan erkend worden tot een jaar na de geboorte.

Naamgeving

1) Het kind werd levend geboren en overleed kort na de geboorte:

Er wordt zowel een geboorteakte als een overlijdensakte opgesteld. Het kind krijgt een familienaam en voornamen. 

2) Het kind werd doodgeboren:

  • na een zwangerschap van meer dan zes maanden: Er wordt een akte van aangifte van een levenloos kind (een soort overlijdensakte) opgesteld. In deze akte kan je op verzoek een voornaam of meerdere voornamen van het kind laten opnemen. Het kind draagt geen familienaam.
  • na een zwangerschap van minder dan zes maanden: Er wordt geen akte opgesteld, het kind kan bijgevolg ook geen namen krijgen.