Ophaling aan huis van groot huisvuil

Mirom Menen biedt de mogelijkheid om groot huisvuil (brandbaar grofvuil en groenafval) op afroep aan huis te komen afhalen. Dit is een betalende dienst, waar per fractie maximaal 4x per jaar een beroep kan op gedaan worden.

Voorwaarden
  • De ophaling gebeurt met een vrachtwagen van 26 ton met een laadkraan. De locatie waar het afval moet opgehaald worden, moet voldoende bereikbaar zijn voor dergelijk zwaar materieel vanaf de openbare weg.  
  • Brandbaar grofvuil en groenafval worden in een afzonderlijke ronde opgehaald. Wie beide fracties gelijktijdig wil aanbieden, zal dus tweemaal moeten betalen.
  • Brandbaar grofvuil is afval dat (1) niet in de gewone restafvalzak kan (omwille van formaat) of de zak zou doen scheuren en (2) niet gerecycleerd kan worden. Eén stuk grofvuil mag niet meer wegen dan 60 kg en mag niet langer zijn dan 2 m. Het volume per stuk mag maximum 1 m3 bedragen.
  • Voor groenafval mogen de takken niet meer dan 1,5 m lang zijn.
  • Op de dag van de ophaling moet het afval op het voetpad of oprit geplaatst worden. Zorg wel dat de voetgangers niet gehinderd worden.
  • Indien een nutteloze verplaatsing heeft plaatsgevonden, wordt het geld niet teruggestort en dient er een nieuwe afspraak en betaling te gebeuren.
  • Deze dienst wordt enkel aangeboden aan particulieren. Bedrijfsafval moet zelf aangevoerd worden op het recyclagepark voor bedrijfsafval in Menen.
Kosten

50 euro per volume van 4 m3

Extra informatie

Contacteer Mirom Menen: 056 52 81 30, info@mirom-menen.be