Militiegetuigschrift

Dit is een attest dat bewijst dat aan de legerplicht werd voldaan. Hoewel de dienstplicht sedert 1994 is afgeschaft, kan men nog militiegetuigschriften in verband met vroegere militaire verplichtingen en de militaire toestand (onbepaald verlof, definitief verlof,...) aanvragen.

Het militiegetuigschrift kan uitgereikt worden aan mannen die geboren zijn vóór 1 januari 1976. Ben je geboren na 1 januari 1976 dan kan je een getuigschrift krijgen waaruit blijkt dat je niet onderworpen was aan de legerdienst.

Wat moet je meenemen?

Identiteitskaart en militieboekje