Machtiging ambulante handel

Je oefent een ambulante activiteit uit als je buiten je vaste vestigingsplaats(en) producten of diensten verkoopt aan consumenten. Voorbeelden zijn de huis-aan-huisverkoop en de verkoop op evenementen, op de openbare weg of op openbare markten. Als je op die manier je producten of diensten aan de man wil brengen, hebt je daar in veel gevallen een ‘machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten’, ook wel een leurkaart genoemd, voor nodig.

Of je daadwerkelijk een machtiging nodig hebt, hangt af van uw statuut (handelaar, vereniging, particulier), het type van verkoop (commercieel of niet) en de plaats van verkoop (bijvoorbeeld openbare weg of homeparty).