Laatste wilsbeschikking

In een laatste wilsbeschikking kan je vastleggen hoe je na overlijden wenst begraven te worden of wat er na crematie met de as dient te gebeuren. Je kan eveneens de keuze van de rituele uitvaart vastleggen, aangeven in welke gemeente (Vlaams gewest) je laatste rustplaats zal zijn en of er een uitvaartcontract is.

Bij overlijden wordt nagegaan of er een laatste wilsbeschikking geregistreerd werd, en in voorkomend geval wordt nagegaan of de wens van de overledene gerespecteerd wordt.

Volgende mogelijke keuzes na overlijden:

 • Begraving van het stoffelijk overschot
 • Crematie gevolgd door begraving van de as binnen de omheining van de begraafplaats
 • Crematie gevolgd door bijzetting van de as in het columbarium van de begraafplaats
 • Crematie gevolgd door uitstrooiing van de as op de strooiweide van de begraafplaats
 • Crematie gevolgd door uitstrooiing van de as in zee
 • Crematie gevolgd door uitstrooiing van de as op een andere plaats dan de begraafplaats of in zee
 • Crematie gevolgd door begraving van de as op een andere plaats dan de begraafplaats
 • Crematie gevolgd door bewaring van de as op een andere plaats dan de begraafplaats.

 Volgende mogelijke keuzes rituele uitvaart:

 • Geen ritueel
 • Een uitvaartplechtigheid volgens de Katholieke Godsdienst
 • Een uitvaartplechtigheid volgens de Protestantse Godsdienst 
 • Een uitvaartplechtigheid volgens de Anglicaanse Godsdienst 
 • Een uitvaartplechtigheid volgens de Orthodoxe Godsdienst
 • Een uitvaartplechtigheid volgens de Joodse Godsdienst 
 • Een uitvaartplechtigheid volgens de Islamitische Godsdienst
 • Een uitvaartplechtigheid volgens de Vrijzinnige levensovertuiging 
 • Een uitvaartplechtigheid volgens de Neutraal Filosofische overtuiging

Op elk ogenblik kan je de gemaakte keuze wijzigen. 

Maak hier je afspraak

Voorwaarden

Het verklaren van een laatste wilsbeschikking voor een minderjarige kan enkel door de persoon die over het hoederecht beschikt.

Wat moet je meenemen?

Identiteitskaart