Herinrichting Daalstraat

Daalstraat - Herinrichting

Intro

In de Daalstraat mondt een trage weg uit, die komt vanuit De Westakker. Omdat de zwakke weggebruiker vanuit deze trage weg plots uitkomt op een straat met autoverkeer, werd gesuggereerd om hier maatregelen te treffen. 

Ook de leesbaarheid van het kruispunt met de Driemasten-Westakker is niet goed. De grote vlakte asfalt zorgt er vaak voor dat chauffeurs de situatie slecht kunnen inschatten. 
De slechte leesbaarheid van het kruispunt komt bovendien de oversteekbaarheid voor de zwakke weggebruiker niet ten goede. 

Het college van burgemeester en schepenen keurde in zitting van 7 oktober 2020 het verslag en de geformuleerde voorstellen van de verkeersdienst van 30 september 2020 goed. Een van de geformuleerde voorstellen van deze verkeersdienst was om voor het kruispunt Driemasten - De Westakker - Daalstraat een participatietraject uit te werken. 

Een ontwerpbureau werd hiervoor aangesteld om enkele 3D-beelden uit te werken van hoe een kwalitatieve, groene, fietsvriendelijke knip van de Daalstraat er uit kan zien. Aan de hand van deze 3D-beelden werd een infomarkt georganiseerd ter plaatse. Op deze infomarkt stonden verschillende panelen (zie hieronder).

De posters kun je raadplegen door hier te klikken. 

De bedoeling is dat er eerst een testopstelling zal komen. Hierna volgt een grondige evaluatie. 

Timing

In september 2021 hing het verkeersanalysetoestel uit in de Klijtstraat. Dit toestel kan de hoeveelheid verkeer en de snelheid van het verkeer meten. 

Tijdens de testopstelling zal het verkeersanalysetoestel opnieuw uithangen in de Klijtstraat. Op die manier weet de gemeente hoeveel extra verkeer er doorheen de Klijstraat rijdt en/of ze sneller rijden. 

Op 21 oktober 2021 werd de testopstelling geplaatst. Hierna volgt een evaluatie in januari 2022.