Gratis verzekering gewaarborgd wonen

Wonen-Vlaanderen geeft een verzekeringsdekking tegen inkomstenverlies voor arbeidsongeschiktheid of werkloosheid voor personen die een hypothecaire lening hebben afgesloten voor de aankoop of renovatie van een woning.

De verzekering is gratis en loopt over een periode van 10 jaar.

Voor wie

 • Personen die een hypothecaire lening hebben afgesloten voor het bouwen, kopen of kopen en renoveren van een woning van minimum 50 000 euro.
 • Personen die ene hypothecaire lening hebben afgesloten voor het renoveren van een woning van minimum 25 000 euro.
Voorwaarden
 • De aanvrager moet een beroepsactiviteit uitoefenen.
 • De geschatte prijs van de woning mag na de geplande renovatiewerken niet meer bedragen dan 336 790 euro.
 • Er zijn geen inkomstenvoorwaarden.

Uitgezonderd voor nieuwbouwwoningen met een bouwvergunning van vóór 1 januari 2012 en een energiepeil hoger dan 70 en voor bouwvergunningen met een bouwvergunning na 1 januari 2012.

 • 46 170 euro voor een alleenstaande
 • 65 960 euro voor een wettelijk of feitelijk samenwonende, te verhogen met 3 700 euro per persoon ten laste
 • 65 960 euro voor een alleenstaande met een persoon ten laste, te verhogen met 3 700 euro per persoon ten laste vanaf de tweede persoon ten laste
 • Het gezamenlijk belastbaar inkomen van het laatste aanslagbiljet wordt in aanmerking genomen.

Bedrag

Maximum 500 of 600 euro per maand (nieuwbouwwoningen)

Afhankelijk van - het werkelijk geleden inkomensverlies

                            - de maandelijkse afbetaling

                            - duur periode tussenkomst

1e jaar: 70 % van het afbetalingsbedrag

2e jaar: 56 % van het afbetalingsbedrag

Vanaf 3e jaar: 42 % van het afbetalingsbedrag

 • Maximum 36 maanden gedurende de verzekeringsperiode van 10 jaar
 • Bij arbeidsongeschiktheid: maximum 36 opeenvolgende maanden
 • Bij onvrijwillige werkloosheid: maximum 18 opeenvolgende maanden
 • Een nieuwe periode van tussenkomst kan indien er nog geen 36 maanden een bedrag werd uitbetaald en indien de aanvrager gedurende tenminste 3 maanden opnieuw aan het werk is geweest.
 • De eerste 3 maanden na de indiening van de aanvraag kan geen tussenkomst bekomen worden 

 Hoe aanvraag indienen

Opsturen per post naar:

Wonen-Vlaanderen

Team Verzekering Gewaarborgd Wonen

Herman Teirlinckgebouw

Havenlaan 88 bus 40 B

1000 Brussel

 

Wat moet je meenemen?

niets

Extra informatie

Indienen aanvraag
Opsturen door aanvrager naar wonen-vlaanderen - verzekering gewaarborgd wonen- Koning Albert II-laan 19, bus 40- 1210 Brussel, samen met de gevraagde documenten