Gratis verzekering gewaarborgd wonen

Voor leningen afgesloten voor het bouwen van een woning; het kopen of het kopen met renovatie van een woning; het renoveren van een woning. De Vlaamse Overheid zorgt ervoor dat personen hun hypothecaire lening kunnen blijven afbetalen, indien ze een tijdje niet werken.

 

Voorwaarden

Voor leningen afgesloten voor het bouwen van een woning; het kopen of het kopen met renovatie van een woning; het renoveren van een woning.

Geleende bedrag: min. 50.000 euro  voor het bouwen, het kopen of het kopen met renovatie

Geleende bedrag: min. 25.000 euro voor het renoveren van een woning

Geen andere woning  in volle eigendom of volledig vruchtgebruik hebben, tenzij het gaat over een woning die voorwerp is van artikel 19 van de Vlaamse Wooncode.

Indien het E-peil voor het bouwen van een woning hoger is dan E 70 dan is er een inkomstenvoorwaarde

inkomensgrens 2017

- 42.890 euro voor een alleenstaande

- 61.270 euro voor wettelijk of feitelijk samenwonenden, te verhogen met 3.440 euro per persoon ten laste

- 61.270 euro voor een alleenstaande met een persoon ten laste, te verhogen met 3.440 euro per persoon ten laste vanaf de tweede persoon ten laste. 

Een beroepsactiviteit uitoefenen. (hiervoor zijn er een aantal specifieke voorwaarden) 

Niet arbeidsongeschikt zijn. 

Wat moet je meenemen?

niets

Extra informatie

Indienen aanvraag
Opsturen door aanvrager naar wonen-vlaanderen - verzekering gewaarborgd wonen- Koning Albert II-laan 19, bus 40- 1210 Brussel, samen met de gevraagde documenten