Graf- en nisconcessies

Een overledene laten begraven in een concessie betekent dat het graf/de nis gedurende een periode van 30 jaar behouden blijft.  Indien gekozen wordt te begraven zonder concessie betekent dit dat het graf/de nis behouden blijft voor een periode van 15 jaar en dat personen die later overlijden niet kunnen bijbegraven worden.  De keuze tussen beide is op het ogenblik van overlijden vrij belangrijk omdat voor een latere overbrenging naar een concessie een extra kostprijs voor ontgraving wordt aangerekend.

De concessie is hernieuwbaar na afloop van de termijn van 30 jaar en dit voor 30 of 15 jaar.  De concessie kan ook hernieuwd worden naar aanleiding van de bijzetting van een overledene.

Een concessie kan genomen worden bij begraven in een grafkelder, begraven in volle grond, bijzetting in een columbariumnis of in een urnenkelder.

Eenzelfde concessie kan dienen voor de aanvrager, zijn echtgenoot, zijn bloed- of aanverwanten, evenals voor allen die aangewezen zijn door de concessiehouder en die daartoe bij de gemeentelijke overheid hun wil te kennen hebben gegeven.
Wanneer iemand overlijdt terwijl hij op dat ogenblik een feitelijk gezin vormde, kan de overlevende een concessie aanvragen. 

 

Voorwaarden

De begraafplaatsen zijn bestemd voor het begraven van:

- personen die overleden zijn in de gemeente of er dood zijn aangetroffen;

- personen die buiten het grondgebied van de gemeente overleden zijn maar die ingeschreven zijn in het bevolkings-, vreemdelingen-, of wachtregister van de gemeente; Hiermee worden  gelijkgesteld de personen die de gemeente effectief bewonen, doch van die inschrijving zijn vrijgesteld krachtens wettelijke bepalingen of internationale overeenkomsten;

- personen begunstigd van een recht op begraving op een gemeentelijke begraafplaats;

- personen die voordien hun gewone verblijfplaats in de gemeente hadden en die op het moment van overlijden opgenomen waren in een instelling buiten de gemeente of inwoonden bij een bloedverwant buiten de gemeente;

- ongehuwde personen van wie de bloedverwanten in 1ste of 2de graad wel ingeschreven zijn in de gemeente

 

Kosten
  • begraven zonder concessie: gratis
  • nieuwe concessie 30 jaar voor volle grond, grafkelder, columbariumnis of urnenveld: 500,00 €;
  • verlenging concessie voor 30 jaar voor volle grond, grafkelder, columbariumnis of urnenveld: 500,00 €;
  • verlenging concessie voor 15 jaar voor volle grond, grafkelder, columbariumnis of urnenveld: 250,00 €;
  • aankoop grafkelder: 600,00 €
  • kelder voor urnenveld: gratis
  • afdekplaat voor columbariumnis: 65 €
  • naamplaatje strooiweide: 50 €