Gevonden fietsen

De politie houdt de fietsen bij die gevonden worden. - De eigenaars van gevonden gegraveerde of gelabelde fietsen worden verwittigd. - Indien de fiets niet gegraveerd of gelabeld is, wordt er een foto gemaakt en samen met een beschrijving op volgende website geplaatst: www.gevondenfietsen.be. Herken je jouw fiets op één van deze foto's? Neem dan contact op met de politie.

Merk je een achtergelaten fiets op langs het openbaar domein? Neem contact op met de politiediensten Wevelgem.  De wijkagent laat de gevonden fiets door de cel signalistie ophalen en doet het nodige om de fiets op de website te plaatsen. Gedurende 3 maanden worden gevonden fietsen bewaard in een gemeentelijke opslagloods. 

Wat moet je meenemen?

Wanneer je je gevonden fiets terug wilt ophalen, zorg je ervoor dat je een eigendomsbewijs meebrengt.   Dit 'bewijs van eigendom' kan onder andere op volgende manieren worden aangetoond:

  • Aankoopbewijs / factuur met vermelding van de gegevens van de fiets
  • Voorafgaandelijke aangifte bij de politie met een gedetailleerde beschrijving van de fiets
  • Eigenaar is nog in het bezit van een sleutel die op het slot van de fiets past
  • De eigenaar kent de cijfercombinatie van het slot 
  • ...
Extra informatie

Wens je jouw fiets te laten labelen? Dit kan jaarlijks tijdens enkele vaste evenementen (braderie, kermis, ...). Voor meer info over fietsen labelen, kan je contact opnemen met de cel onthaal en informatie.