Gemeentelijke verbeterings- en/of aanpassingspremie

Het gemeentebestuur Wevelgem geeft nog tot 31 december 2022 een financiële steun aan eigenaar-bewoners die verbeterings- of aanpassingswerken uitvoeren.

De voorlopige aanvraag dient ingediend te worden voor de uitvoering van de werken en ten laatste op 30 juni 2020.

Alleen indien er een voorlopige aanvraag werd ingediend voor 1 juli 2020, kan er nog een definitieve aanvraag ingediend worden tot 31 december 2022.

Welke werken worden er betoelaagd?

A. Noodzakelijke werken: dakwerken; gevelwerken; gevelschrijnwerk; werken aan de binnenstructuur; trappen; werken aan ondergrondse delen; elektrische installatie; eerste installatie van een minimale badkamer; ruwbouw van de badkamer; installatie wc met spoeling binnen in de woning; rioleringswerken en waterleidingswerken.

B. Facultatieve werken: aanpassen van de woongelegenheid ten behoeve van een inwonend fysisch gehandicapte persoon of inwonende senior; functioneel samenvoegen van twee naast elkaar gelegen gebouwen; alle werken om een overbewoning van de woning ongedaan te maken.

Premiebedrag?

2 000 euro

Voorwaarden

Eigenaar bewoner die aan een woning van minstens 30 jaar oud verbeterings- of aanpassingswerken uitvoert.

Het gezamenlijk belastbaar inkomen drie jaar voor de definitieve aanvraag mag niet hoger zijn dan 30 000 euro, vermeerderd met 2 000 euro per inwonend persoon ten laste.

Het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen van de woning is kleiner dan of gelijk aan 750 euro vermeerderd met 75 euro per kind ten laste.

Minimum kostprijs der werken:

a) 12 500 euro:

  • sanerings- en/of renovatiewerken

b)  5 000 euro:

  • sanerings- en/of renovatiewerken voor personen met een W.I.G.W. statuut
  • aanpassingswerken specifiek ten behoeve van een inwonende senior of gehandicapte persoon.

Facturen maximum 3 jaar oud.

De woning is voorzien van een badkamer en WC met spoeling in de woning.

Positief keuringsverslag van elektriciteit, gas en verwarmingsinstallaties.

Wat moet je meenemen?

Bij inlichtingen: bestekken over soort werken ; aanslagbiljet inkomsten 3 jaar voor de definitieve aanvraag

Bij voorlopige aanvraag: niets

Bij definitieve aanvraag: facturen van maximum 3 jaar oud; gezamenlijk belastbaar inkomen van 3 jaar voor de definitieve aanvraag; keuringsattest van de elektrische-, gas- en verwarmingsinstallatie;  rekeningnummer en telefoonnummer.

Indien van toepassing: getuigschrift van verhoogde kinderbijslag; attest invaliditeit 66 %; doktersattest dat de werken noodzakelijk zijn voor de inwonende fysische gehandicapte persoon of bejaarde; attest W.I.G.W. statuut; attest kinderbijslagkas voor kinderen ten laste ouder dan 18 jaar.