Gemeentelijke verbeterings- en/of aanpassingspremie

Het gemeentebestuur van Wevelgem geeft nog tot 31 december 2022 een financiële steun aan eigenaar-bewoners die verbeterings- of aanpassingswerken uitvoeren.  

! Uitdovend.

! Kan nog ingediend worden tot 31 december 2022, mits er een voorlopige aanvraag werd ingediend voor 1 juli 2020.

Wie komt in aanmerking?

Fysische personen die eigenaar-bewoner zijn, die voor 1 juli 2020 een voorlopige aanvraag hebben ingediend.

Welke werken worden er betoelaagd?

A. Noodzakelijke werken: dakwerken; gevelwerken; gevelschrijnwerk; werken aan de binnenstructuur; trappen; werken aan ondergrondse delen; elektrische installatie; eerste installatie van een minimale badkamer; ruwbouw van de badkamer; installatie wc met spoeling binnen in de woning; rioleringswerken en waterleidingswerken.

B. Facultatieve werken: aanpassen van de woongelegenheid ten behoeve van een inwonend fysisch gehandicapte persoon of inwonende senior; functioneel samenvoegen van twee naast elkaar gelegen gebouwen; alle werken om een overbewoning van de woning ongedaan te maken.

Premiebedrag

2 000 euro

Voorwaarden
 • Enkel voor woningen die dienen als hoofdverblijfplaats.
 • Het gezamenlijk belastbaar inkomen van drie jaar voor de definitieve aanvraag mag niet hoger zijn dan 30 000 euro, vermeerderd met 2 000 euro per inwonende persoon ten laste.
 • De woning moet minimum 30 jaar oud zijn bij de aanvang der werken.
 •  Het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen van de woning is kleiner dan of gelijk aan 750 euro vermeerderd met 75 euro per kind ten laste.
 • Minimum kostprijs der werken.
 • a) 12 500 euro (incl. btw): sanerings-en/of renovatiewerken.

   b)  5 000 euro (incl. btw.):   - sanerings- en/of renovatiewerken voor personen met het WIGW statuut.                                   - aanpassingswerken specifiek ten behoeve van een inwonende senior of gehandicapte persoon.

 • Facturen maximum 3 jaar oud.
 • De woning heeft een badkamer en een wc met spoeling in de woning.
 • Positief keuringsverslag van elektriciteit, gas en verwarmingsinstallaties.

Wanneer een aanvraag indienen?

 • De voorlopige aanvraag, voor de uitvoering van de werken, kan je niet meer indienen.
 • De definitieve aanvraag kan nog ingediend worden tot 31 december 2022.  

Aanvraagformulier

 • afdrukken via de website van de gemeente Wevelgem.
 • aanvragen/afhalen bij de cel wonen.

Hoe aanvraag indienen ?

Afgeven in het gemeenteloket of in de cel wonen, Vanackerestraat 12, Wevelgem.

Opsturen naar het gemeentebestuur van Wevelgem, Vanackerestraat 16, Wevelgem.

Bezorgen per mail wonen@wevelgem.be.

Wens je langs te komen naar de cel wonen, wat  moet je meebrengen?

Voor inlichtingen: bestek van de werken ; aanslagbiljet inkomsten 3 jaar voor de definitieve aanvraag

Bij indienen definitieve aanvraag: ondertekend en ingevuld aanvraagformulier, facturen van de aanvaardbare werken niet ouder dan 3 jaar; gezamenlijk belastbaar inkomen van 3 jaar voor de definitieve aanvraag; positief keuringsattest van de elektrische-, gas- en verwarmingsinstallatie;  rekeningnummer en ( telefoonnummer. (bij installatie van een nieuwe verwarmingsketel op gas mag het keuringsattest van gas- en verwarmingsinstallatie door een keuringsrapport van de nieuwe gasinstallatie.)

Indien van toepassing: getuigschrift van verhoogde kinderbijslag; attest invaliditeit 66 %; doktersattest dat de werken noodzakelijk zijn voor de inwonende fysische gehandicapte persoon of bejaarde; attest W.I.G.W. statuut; attest kinderbijslagkas voor kinderen ten laste ouder dan 18 jaar.