Gemeentelijke verbeterings- en/of aanpassingspremie

Het gemeentebestuur Wevelgem geeft een financiële steun aan eigenaar-bewoners die verbeterings- of aanpassingswerken uitvoeren.

Welke werken worden er betoelaagd?

A. Noodzakelijke werken: dakwerken; gevelwerken; gevelschrijnwerk; werken aan de binnenstructuur; trappen; werken aan ondergrondse delen; elektrische installatie; eerste installatie van een minimale badkamer; ruwbouw van de badkamer; installatie wc met spoeling binnen in de woning; rioleringswerken en waterleidingswerken.

B. Facultatieve werken: aanpassen van de woongelegenheid ten behoeve van een inwonend fysisch gehandicapte persoon of inwonende senior; functioneel samenvoegen van twee naast elkaar gelegen gebouwen; alle werken om een overbewoning van de woning ongedaan te maken.

Premiebedrag?

2 000 euro

Voorwaarden

Eigenaar bewoner die aan een woning van minstens 30 jaar oud verbeterings- of aanpassingswerken uitvoert.

Het gezamenlijk belastbaar inkomen drie jaar voor de definitieve aanvraag mag niet hoger zijn dan 30 000 euro, vermeerderd met 2 000 euro per inwonend persoon ten laste.

Het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen van de woning is kleiner dan of gelijk aan 750 euro vermeerderd met 75 euro per kind ten laste.

Minimum kostprijs der werken:

a) 12 500 euro:

  • sanerings- en/of renovatiewerken

b)  5 000 euro:

  • sanerings- en/of renovatiewerken voor personen met een W.I.G.W. statuut
  • aanpassingswerken specifiek ten behoeve van een inwonende senior of gehandicapte persoon.

Facturen maximum 3 jaar oud.

De woning is voorzien van een badkamer en WC met spoeling in de woning.

Positief keuringsverslag van elektriciteit, gas en verwarmingsinstallaties.

Wat moet je meenemen?

Bij inlichtingen: bestekken over soort werken ; aanslagbiljet inkomsten 3 jaar voor de definitieve aanvraag

Bij voorlopige aanvraag: niets

Bij definitieve aanvraag: facturen van maximum 3 jaar oud; gezamenlijk belastbaar inkomen van 3 jaar voor de definitieve aanvraag; keuringsattest van de elektrische-, gas- en verwarmingsinstallatie;  rekeningnummer en telefoonnummer.

Indien van toepassing: getuigschrift van verhoogde kinderbijslag; attest invaliditeit 66 %; doktersattest dat de werken noodzakelijk zijn voor de inwonende fysische gehandicapte persoon of bejaarde; attest W.I.G.W. statuut; attest kinderbijslagkas voor kinderen ten laste ouder dan 18 jaar.