Gemachtigde opzichters

Een gemachtigd opzichter is iemand die instaat voor de beveiliging van zebrapaden in de omgeving van scholen, zowel ’s morgens, 's middags en/of ‘s avonds. Hij helpt de kinderen op een veilige en verantwoorde manier over te steken.  

Gemachtigd opzichter worden

  • Stel je vacature bij de dienst secretariaat.
  • Wij geven je (na afspraak) een theoretische uiteenzetting van één uur.
  • Je komt op een reservelijst en wordt ingezet bij verlof of ziekte van andere gemachtigde opzichters.
  • Van zodra er een vacature vrijkomt, krijg je de kans om vast gemachtigd opzichter te worden.

Vergoeding

Gemachtigd opzichters zijn vrijwilligers die een kleine onkostenvergoeding krijgen.

Voorwaarden

Iedereen die geïnteresseerd is om de schoolgaande jeugd een veiligere schoolomgeving te bezorgen kan gemachtigd opzichter worden. Ook (brug)gepensioneerden, werklozen, uitkeringsgerechtigden, ... kunnen zich opgeven.

Een uittreksel uit het strafregister - model 2 - is vereist.