Fiscale maatregelen

Ondernemingen die hinder ondervinden veroorzaakt door belangrijke infrastructuurwerken, kunnen steunmaatregelen vragen aan de FOD Financiën.

Deze steunmaatregelen moeten financiële ademruimte geven en de schuldenaars toelaten om hun tijdelijke financiële moeilijkheden te overbruggen.

Bezoek de website van de FOD Financiën voor een duidelijke omschrijving van de voorwaarden om van deze steunmaatregelen te kunnen genieten.