Erfrechtverklaring

De vroegere erfrechtverklaring voor het deblokkeren van tegoeden en rekeningen van een overledene is sinds 29 mei 2009 afgeschaft.  Sindsdien zijn de 'verklaring van erfrecht' (opgemaakt door het gemeentebestuur bij minieme bedragen) en de 'akte van bekendheid' (opgemaakt door de Vrederechter) niet meer geldig voor de deblokkering.

Artikel 1240bis van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat tot deblokkering van tegoeden en rekeningen van een overledene kan worden overgegaan op vertoon van:

  • een akte van erfopvolging, opgemaakt door de notaris
  • een attest van erfopvolging, afgeleverd door de ontvanger van het registratiekantoor.  Je kan hiervoor terecht bij het registratiekantoor te Kortrijk, Hoverniersstraat 31.

 

Extra informatie

Voor meer informatie kan je terecht bij het registratiekantoor - tel. 0257/80240