Erfgoedpremie

De overheid ondersteunt de eigenaars die maatregelen, werken of diensten die noodzakelijk zijn voor het behoud of de herwaardering van erfgoedkenmerken en- elementen.

 

Extra informatie

Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen
Jacob van Maerlantgebouw
Koning Albert I-laan 1.2. bus 92, 8200 Brugge

050 24 81 50  - West-Vlaanderen@onroerenderfgoed.be
 

Let op: In bepaalde gevallen heb je recht op een belastingvoordeel.
Hiervoor neem je best contact op met de Federale overheid Financiën 025 76 23 69 of lucienne.deganck@minfin.fed.be