Erfgoedpremie

De overheid ondersteunt de eigenaars die maatregelen, werken of diensten die noodzakelijk zijn voor het behoud of de herwaardering van erfgoedkenmerken en- elementen.

 

Extra informatie

Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen
Jacob van Maerlantgebouw
Koning Albert I-laan 1.2. bus 92, 8200 Brugge

050 24 81 50  - West-Vlaanderen@onroerenderfgoed.be
 

Let op: In bepaalde gevallen heb je recht op een belastingvoordeel.

Hiervoor neem je best contact op met de Federale overheid Financiën.

 

Vraag je een erfgoedpremie aan, dan kan je voor dezelfde werken geen vermindering van de personenbelasting of verlaging van het verkooprecht of de schenkbelasting aanvragen.