EPC-Labelpremie Fluvius

Wie komt in aanmerking?

Voor alle eigenaars van woongebouwen waaraan grondige energetische renovatiewerken werden uitgevoerd.

Voorwaarden
 • Woningen of woongelegenheden  waarvoor vanaf 1 januari 2021 een eerste premie van Fluvius met eindfactuur vanaf 1 januari 2021 werd/wordt aangevraagd, kunnen in aanmerking komen voor de EPC-labelpremie.

  Voor woningen of wooneenheden waarvoor vanaf 1 januari 2021 een eerste premie van Fluvius werd/wordt aangevraagd en de eindfactuur dateert tussen 1 januari 2021 en 31 december 2021 en de ondertekende offerte of bestelbon dateert van voor 1 januari 2021, kan je kiezen ofwel het systeem van de BENO-pass met totaalrenovatiebonussen of de EPC-labelpremie. Eenmaal de keuze gemaakt is de keuze onherroepelijk.

  Je hebt 2 EPC verslagen nodig.

  1 voor de werken en 1 na de werken.

   Start-EPC:

   mag niet dateren van voor 01 januari 2019

   Label:

  Woning E of F               wooneenheid/appartement D, E, F

  EPC – na de uitvoering van de energetische werken

  Dient opgemaakt  te worden binnen de 5 jaar na datum start EPC

  Datum start EPC is datum EPC verslag van voor de uitvoering van de werken.

  Voor EPC verslagen die dateren tussen 1 januari 2019 en 31 januari 2020 is de startdatum 1 januari 2021.

  Label:

  Woning  A, B, C             wooneenheid/appartement A, B

  De gedetailleerde voorwaarden vind je op de website van Fluvius.

  www.fluvius.be/nl/thema/premies

  Bonusbedrag

  Woning:

  Label C: 2 500 euro

  Label B: 3 750 euro

  Label A: 5 000 euro

  Appartement/wooneenheid:

  Label B: 2500 euro

  Label A: 3750 euro

  Premiebedrag en labelpremie wordt begrensd tot factuurbedrag.

  Beschermde klanten:

  Woning:

  Label C: 3 000 euro

  Label B: 4 500 euro

  Label A: 6 000 euro

  Appartement/wooneenheid:

  Label B: 3 000 euro

  Label A: 4 500 euro

  Premiebedrag en labelpremie wordt begrensd tot factuurbedrag.

  » Opmerking

  De EPC-labelpremie is niet cumuleerbaar met de totaalrenovatiebonussen van de BENO-Pass.

Hoe je aanvraag indienen?

Je dient de EPC-labelpremie te activeren via mijn.fluvius.be

Bij de activatie moet je het start-EPC voorleggen

Bij de premie aanvraag  bezorg je het nieuwe EPC.

Het nieuwe EPC dient opgemaakt te worden binnen de 5 jaar na startdatum start EPC.

Het nieuwe EPC mag maximum 12 m oud zijn bij de aanvraag.

Het EPC moet aangevraagd worden binnen de 12 maanden na het verstrijken van de 5 jaar.

Wens je langs te komen naar de cel wonen, wat moet je meenemen?

 • Voor info: EPC verslag