Bewijs van inschrijving in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister