Betwisting vaderschap/meemoederschap

Wanneer de moeder van een kind gehuwd is, dan wordt het kind wettelijk beschouwd als een kind van haar echtgenoot/echtgenote, uitgezonderd indien:

  • het kind geboren is meer dan 300 dagen nadat de rechter de overeenkomst tussen de partijen heeft bekrachtigd i.v.m. de aan de echtgenoten gegeven machtiging om een afzonderlijke verblijfplaats te betrekken;
  • het kind geboren is meer dan 300 dagen na de datum waarop de echtgenoten, blijkens het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister, op verschillende adressen zijn ingeschreven, voor zover ze nadien niet opnieuw zijn ingeschreven op hetzelfde adres;
  • het kind geboren is meer dan 300 dagen na een krachtens artikel 223 door de vrederechter uitgesproken vonnis waarbij de echtgenoten gemachtigd worden een afzonderlijke verblijfplaats te betrekken, en minder dan 180 dagen na de datum waarop deze maatregel verstreken is, of nadat de echtgenoten feitelijk zijn herenigd.

Wil men dit veranderen dan moet men het vaderschap/meemoederschap betwisten.

Wat moet je meenemen?

Identiteitskaart