Afwijkingen op de wekelijkse rustdag en openingstijden

De federale overheid bepaalt de wetgeving op de openingstijden van kleinhandelszaken. Dit zijn de algemene regels:

Verplichte sluitingsuren:

- voor 5 uur en na 21 uur, op vrijdag en op de werkdagen die een wettelijke feestdag voorafgaan. (Indien de wettelijke feestdag een maandag is, is de verlening tot 21 uur op de zaterdag die voorafgaat, toegestaan;

- voor 5 uur en na 20 uur op de andere dagen

Wekelijkse rustdag:

- De toegang van de consument tot de vestigingseenheid, worden gedurende een ononderbroken periode van vierentwintig uur, beginnend op zondag om 5 uur of om 13 uur en eindigend op de volgende dag op hetzelfde uur, verboden.

- Elke handelaar mag een andere wekelijkse rustdag kiezen, hij moet voor minstens 6 maanden dezelfde wekelijkse rustdag behouden en moet de gekozen wekelijkse rustdag op een duidelijke en van buitenaf zichtbare wijze vermelden.

- Als de wekelijkse rustdag onmiddellijk een wettelijke feestdag voorafgaat heeft de handelaar de mogelijkheid deze rustdag naar de dag die op deze wettelijke  feestdag volgt, te verschuiven.

In de folder "" vindt u meer informatie over de wetgeving.  

Het college van burgemeester en schepenen kan op vraag van meerdere handelaren afwijkingen toestaan bv. ter gelegenheid van een braderie. De afwijking geldt altijd voor alle handelszaken op grondgebied Wevelgem en voor één bepaalde week.

Voor 2019 werden volgende afwijkingen goedgekeurd:

 • week 1 - van 1 t.e.m. 6 januari 2019: begin soldenperiode
 • week 4 - van 21 t.e.m. 27 januari 2019: einde soldenperiode
 • week 27 - van 1 t.e.m. 7 juli 2019: begin soldenperiode
 • week 30 - van 22 t.e.m. 28 juli 2019: einde soldenperiode
 • week 37 - van 9 t.e.m. 15 september 2019: braderie
 • week 38 - van 16 t.e.m. 22 september 2019: braderie
 • week 40 - van 30 september t.e.m. 6 oktober 2019: weekend van de klant
 • week 49 - van 2 t.e.m. 8 december 2019: eindejaarsperiode
 • week 50 - van 9 t.e.m. 15 december 2019: eindejaarsperiode
 • week 51 - van 16 t.e.m. 22 december 2019: eindejaarsperiode
 • week 52 - van 23 t.e.m. 29 december 2019: eindejaarsperiode

Wie in een andere week wenst af te wijken van zijn wekelijkse rustdag of van het sluitingsuur kan een verzoek richten naar het college van burgemeester en schepenen.