Afschriften en uittreksels uit een overlijdensakte

  • Een afschrift is een fotokopie van de overlijdensakte en vermeldt alle gegevens, afstamming inbegrepen.
  • Een uittreksel is een verkorte versie van de overlijdensakte.
Voorwaarden
  1. Een uittreksel uit een overlijdensakte, zonder vermelding van de afstamming, kan door iedereen verkregen worden.
  2. Een afschrift en uittreksel met afstamming van de overlijdensakte die jonger is dan 100 jaar kan alleen bekomen worden van zijn/haar nakomelingen of voorouders (voorbeeld: kleinkinderen, kinderen, ouders, grootouders ...).
  3. Een afschrift van een overlijdensakte die ouder is dan 100 jaar is wel voor iedereen beschikbaar.
  4. Om opzoekingen te laten verrichten of afschriften van akten te bekomen met betrekking tot akten van minder dan 100 jaar oud van andere personen (voorbeeld: broers, zusters, neven, nichten enz.) dient men schriftelijke toelating te hebben van de Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg in Kortrijk.
Wat moet je meenemen?

Identiteitskaart