Afschriften en uittreksels uit een huwelijksakte

- Een afschrift is een fotokopie van de huwelijksakte en vermeldt alle gegevens, afstamming inbegrepen.
- Een uittreksel is een verkorte versie van de huwelijksakte.

Voorwaarden

1. Een uittreksel (standaard) of afschrift (uitzondering)  uit een huwelijksakte, die ouder is dan 75 jaar , kan door iedereen verkregen worden.

2. Een afschrift en uittreksel van de huwelijksakte die jonger is dan 75 jaar kan, omwille van privacyredenen, alleen bekomen worden door de persoon op wie de akte betrekking heeft, zijn of haar echtgeno(o)t(e), hun wettelijk vertegenwoordiger, hun bloed- of aanverwanten in op- en neergaande lijn, hun erfgenamen, notaris of advocaat.

 

Wat moet je meenemen?

Identiteitskaart