Afschriften en uittreksels uit een echtscheidingsakte

  • Een afschrift is een fotokopie van de echtscheidingsakte en vermeldt alle gegevens, afstamming inbegrepen.
  • Een uittreksel is een verkorte versie van de echtscheidingsakte.
Voorwaarden

1. Een uittreksel uit de echtscheidingsakte kan door iedereen verkregen worden.

2. Een afschrift van de echtscheidingsakte die jonger is dan 100 jaar kan alleen bekomen worden van de eigen echtscheidingsakte en van die van zijn/haar nakomelingen of voorouders (voorbeeld: kleinkinderen, kinderen, ouders, grootouders ...).

3. Een afschrift van een echtscheidingsakte die ouder is dan 100 jaar is wel voor iedereen beschikbaar.

4. Om opzoekingen te laten verrichten of afschriften van akten te bekomen met betrekking tot akten van minder dan 100 jaar oud van andere personen (voorbeeld: broers, zusters, neven, nichten, enz.) dient men schriftelijke toelating te hebben van de Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Kortrijk.

Wat moet je meenemen?

Identiteitskaart