Adreswijziging minderjarige

Maak een afspraak

Als een minderjarige verhuist, gelden er specifieke regels wat de toestemming van de ouder(s) betreft. Deze verschillen naargelang er wel of geen uitspraak is over de omgangsregeling.

Voorwaarden

Minderjarig zijn (minder dan 18 jaar oud zijn)

Wat moet je meenemen?

Identiteitskaart en vonnis indien er reeds een uitspraak is.