Aanvraag van een vergunning voor de exploitatie van een taxidienst

Een vergunning voor de exploitatie van taxidiensten dient aangevraagd te worden bij het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente waar de kandidaat-exploitant zijn taxidienst wil exploiteren. De kandidaat-exploitant voegt bij zijn aanvraag de gewenste tarieven.  De wagens waarmee de taxi-dienst zal worden uitgevoerd dienen allemaal over een erkende taxameter te beschikken.

Ingeval van stopzetting van de dienst brengt de exploitant onmiddellijk het gemeentebestuur op de hoogte en levert hij de eerstvolgende werkdag de vergunning en de bijhorende kaarten in bij de gemeente.

De gemeente Wevelgem heeft geen bijkomende reglementering inzake de exploitatie van taxidiensten. Er wordt evenmin een belasting geheven op de exploitatie van taxidiensten.

De vergunning voor de exploitatie van een taxidienst is van bepaalde duur. De hernieuwing van de vergunning moet tijdig worden aangevraagd.