Aanvraag subsidie voor wijkfeesten

Voorwaarden

Het wijkfeest met uitgebreid programma moet aan volgende basisvoorwaarden voldoen:

  • Het wijkfeest richt zich tot alle bewoners van de straat, buurt of wijk.
  • De aanvraag gebeurt door minstens 2 bewoners van verschillende gezinnen die in de betrokken straat, buurt of wijk wonen of door een wijkcomité
  • De vermelding "met steun van de gemeente Wevelgem" is verplicht
  • Minstens 20 inwoners van de straat, buurt of wijk namen deel aan het initiatief
  • Buurten, straten en wijken kunnen slechts één keer per kalenderjaar een subsidie bekomen.