Aanvraag subsidie vernieuwende of bijzondere projecten

Voorwaarden

Het project moet aan volgende basisvoorwaarden voldoen:

  • afgebakend zijn in tijd
  • het project is een bijzondere activiteit van een vereniging, die buiten haar normale werking valt
  • publiek gericht zijn
  • de organisator ontvangt geen andere financiële ondersteuning van de gemeente of een gemeentelijke adviesraad voor het project
  • de vermelding "met steun van de gemeente Wevelgem" is verplicht
  • een duidelijke bijzondere sociaal-culturele, gemeenschapsbevorderende of sportieve waarde hebben