Aanvraag subsidie recurrent evenement

Aan manifestaties, evenementen, activiteiten, tornooien of sportgebeurtenissen die jaarlijks of om de meerdere jaren plaatsvinden kan een evenemententoelage toegekend worden.
Indien het evenement wordt georganiseerd door een bestaande vereniging dient aangetoond te worden dat het evenement is opgevat als een bijzondere activiteit van die vereniging, die buiten haar normale werking valt. Dit kan blijken uit de aard, het thema, de omvang, de doelgroep van het evenement of het kan gaan om een vemieuwende of bijzondere activiteit die jaarlijks plaatsvindt, georganiseerd door een vereniging die hiervoor specifiek werd opgericht.

Afhankelijk van het aantal bezoekers of deelnemers wordt aan recurrente evenementen een toelage toegekend:

 • Minstens 150 en minder dan250 effectieve bezoekers/deelnemers: 200 euro
 • Tussen 250 en 750 effectieve bezoekers/deelnemers: 500 euro
 • Tussen 750 en 1 000 effectieve bezoekers/deelnemers: 800 euro
 • Meer dan 1 000 bezoekers/deelnemers: 1 000 euro.

 

Voorwaarden

Om als 'recurrent evenement' te worden opgevat moet de manifestatie, het evenement of de activiteit voldoen aan volgende voorwaarden:

 • al meer dan 3 edities achter de rug hebben
 • passen binnen de doelstellingen van het meerjarenplan van de gemeente
 • toegankelijk zijn voor alle inwoners van de gemeente
 • vermelding gemeentelijk logo
 • een sportieve, culturele of gemeenschapsvormende functie hebben
 • lokale verankering (organisatie, publiek)
 • ruime promotie
 • goed georganiseerd en getimed.