Aanvraag standplaats ambulante handel op het openbaar domein buiten de openbare markten

Als ambulante handelaar kan je een standplaats op het openbaar domein innemen.  Voor dergelijke activiteiten moet je de toestemming hebben van de wegbeheerder. Dit is meestal de Gemeente.

Ook wie een standplaats wil innemen op privaat domein die grenst met het openbaar domein heeft toestemming nodig van het college van burgemeester en schepenen. Hiervoor kun je hetzelfde aanvraagformulier gebruiken.

Een uitzondering is het Jaagpad langs de Leie. Daarvoor moet er toestemming zijn van Waterwegen en Zeekanalen. Meer info vind je op hun site.

Alle andere aanvragen moeten gericht worden aan de cel lokale economie.

Aanvraag plaats openbaar domein

Website Waterwegen en Zeekanalen