Aanpassingspremie Vlaamse Overheid

Wonen-Vlaanderen geeft een financiële steun voor  aanpassingswerken.

Wie komt in aanmerking?

 • De bewoner die zijn woning  aanpast aan een inwonende 65-plusser
 • 65-plussers die aanpassingswerken uitvoeren aan de eigen woning
 • Verhuurders die een woning aanpassen voor een inwonende 65-plusser

Welke werken worden er betoelaagd?

 • - technische of sanitaire uitrusting
 • - aanpassing aan de constructieonderdelen om de toegankelijkheid van de woning te verbeteren.

Technische of sanitaire uitrusting

 • Het maken van een badkamer die of toilet dat aangepast is aan de noden van de bejaarde. Een tweede badkamer of toilet kan enkel betoelaagd worden als die zich op een andere verdieping bevindt
 • Het installeren van een traplift of rolstoelplateaulift
 • Het aanbrengen van vast verankerde elektromechanische hulpmiddelen om zich te verplaatsen in de woning
 • Het aanbrengen van handgrepen en steunmiddelen in de sanitaire lokalen
 • Het automatiseren van de bestaande toegangsdeur, garagepoort of rolluiken

Aanpassing aan de constructieonderdelen om de toegankelijkheid van de woning te verbeteren.

 • Het toegankelijk maken van de woning door hellende vlakken aan te brengen
 • De toegangsdeur te verbreden, al dan niet met automatische bediening, en hinderlijke drempels weg te werken
 • Het creëren van voldoende ruimte in de woning door het aanpassen van de gangbreedte en de deuropeningen of het vergroten of functioneel herschikken van de woonvertrekken of sanitaire lokalen
 • Het verhogen of verlagen van vloeren in de woning zodat niveauverschillen verdwijnen op de woonverdieping
 • Het overbruggen van de verdiepingshoogte door het plaatsen van beloopbare trappen, verbouwings- en inrichtingswerkzaamheden om in de woning een entiteit in te richten waarin de bejaarde zelfstandig en afzonderlijk kan wonen

Bedrag van de premie

50 % van de kostprijs. Maximum van 1 250 euro en minimum van 600 euro. 

Voorwaarden
 • 65-plusser moet ingeschreven zijn in de woning
 • 65-plusser mag geen andere woning in volle eigendom of vruchtgebruik hebben, tenzij een ongeschikte woning door hem bewoond.
 • Facturen maximum 2 jaar oud
 • Minimum 1 200 euro facturen van aanpassingswerken  
 • Inkomstengrenzen:
  • 1 aanvrager zonder persoon en laste: 32 980 euro 
  • 1 aanvrager met 1 persoon ten laste: 46 170 euro (+ 3 700 euro/per bijkomende PTL)
  • 2 aanvragers: 46 170 euro (+ 3 700 euro/PTL)

Inkomsten wordt bepaald door:

 • gezamenlijk belastbaar inkomen
 • afzonderlijk belastbaar inkomen
 • leefloon
 • inkomensvervangende tegemoetkoming aan personen met een handicap
 • beroepsinkomen uit het buitenland of verworven bij een Europese of internationale instelling.

Inkomstenreferentiejaar: op basis van het laatst gekende aanslagbiljet.

Wanneer een aanvraag indienen?

Na de uitvoering van de werken

Zijn meerdere aanvragen mogelijk?

Ja, 2 aanvragen binnen de 10 jaar, telkens voor een ander onderdeel.

Aanvraagformulier

- Afdrukken via de website van wonen-Vlaanderen.

- Aanvragen/afhalen bij de cel wonen gemeente Wevelgem.

Hoe aanvraag indienen?

Opsturen naar Wonen West-Vlaanderen, Koning Albert I-laan 1/2 bus 93, 8200 Brugge.

Wens je langs te komen naar de cel wonen, wat moet je meebrengen?

Voor info: bestek, recent aanslagbiljet, bewijs leefloon, inkomensvervangende tegemoetkoming aan personen met een handicap en beroepsinkomen uit het buitenland of verworven bij een Europese of internationale instelling.