Poezelhoek

Gepubliceerd op donderdag 29 juni 2023
16 augustus 202331 december 2023

Na het bouwverlof, vanaf 16 augustus starten de werken rond de voetbalterreinen aan de Poezelhoek in Gullegem. De omgeving ondergaat een grondige metamorfose en zal klaar zijn in het najaar.

We starten met het aanpassen van de riolering, enerzijds door het afvalwater van de gebouwen om te leiden naar het waterzuiveringsstation, anderzijds bufferen we meer regenwater voor plaatselijk hergebruik. Deze maatregelen zorgen ervoor dat de Heulebeek wat minder belast wordt tijdens intense buien, en dragen ze bij tot een betere waterkwaliteit. Door meer gebruik te maken van regenwater, daalt de waterfactuur van het sportcentrum.

Naast het werken aan de waterhuishouding, grijpen we de kans om de omgeving verkeersveiliger te maken.

Het in -en uitrijden van de parking naast de voetbalterreinen, wordt duidelijker voor alle weggebruikers. Het gemotoriseerde verkeer wordt beter gekanaliseerd en gescheiden van wandelaars en fietsers. We zorgen voor een uitbreiding van de lokale trage wegenis en voorzien dat deze verbonden wordt met de paden richting provinciaal domein Bergelen. Waar de inrit van de parking de trage weg kruist, leggen we een verhoogde oversteekplaats aan. Het sportcentrum zal beter bereikbaar zijn voor leveringen, onderhoud en bij noodgevallen, maar overig gemotoriseerd verkeer tot vlak tegen de gebouwen wordt geweerd.

Waar nodig worden bestaande verhardingen aangepast. Waar het kan ontharden we. Het asfalt en betondallen die we er vandaag terugvinden, maken plaats voor waterdoorlatende verhardingen met ruime groenvakken. Al het regenwater dat ter plaatse in de bodem kan sijpelen, neemt druk weg van onze rioleringen tijdens hevige regenbuien en draagt bij om wateroverlast op andere locaties te temperen. Door de aanleg van verschillende groenvakken en een duidelijkere verbinding tussen het sportcentrum en provinciaal domein Bergelen, zorgen we voor een aantrekkelijkere verweving tussen beide gebieden.

Momenteel vinden de eerste voorbereidende werken plaats, vanaf 16 augustus start de aannemer met de grondwerken. Alle werken volgen elkaar op om de duurtijd en hinder zoveel mogelijk te beperken. Het sportcentrum en het provinciaal domein blijven altijd toegankelijk, al zal er tijdens bepaalde ingrepen uitzonderlijk geen toegang tot de parking mogelijk zijn voor gemotoriseerd verkeer. In voorkomend geval zal dit tijdig gecommuniceerd worden.

 

poezelhoek
Poezelhoek 2
Poezelhoek 3