College van burgemeester en schepenen

Wevelgem heeft 7 schepenen. Samen met de burgemeester en de voorzitter van het OCMW vormen zij het college van burgemeester en schepenen. De schepenen worden verkozen door en uit de gemeenteraadsleden tijdens de installatievergadering van de gemeenteraad (eerste vergadering van de nieuwe raad op 2 januari 2013).

Het college van burgemeester en schepenen voert de beslissingen van de gemeenteraad uit en beheert de gemeente-eigendommen en de inkomsten en de uitgaven. Ook leidt het de werken die in opdracht van de gemeente uitgevoerd worden.

Het college van burgemeester en schepenen vergadert in principewekelijks op woensdag en bespreekt zo om en bij de 50 dossiers op één vergadering. De gemeentelijke ambtenaren bereiden de dossiers voor onder leiding van de gemeentesecretaris. De gemeentesecretaris is ook aanwezig op de vergaderingen van het college van burgemeester en schepenen. De vergaderingen van het college van burgemeester en schepenen zijn niet openbaar.

Het college van burgemeester en schepenen werkt collegiaal, d.w.z. dat een schepen nooit op zijn eentje beslissingen neemt. Alle beslissingen worden door de burgemeester en de schepenen gezamenlijk genomen. De leden van het college van burgemeester en schepenen verdelen de verschillende onderdelen van het beleid onder elkaar. Elke schepen bereidt de dossiers over de beleidsdomeinen die hem of haar zijn toebedeeld voor. Maar het is het college van burgemeester en schepenen, bij meerderheid van stemmen, dat de uiteindelijke beslissing neemt.