Belastingen en retributies

De gemeente vaardit belastingen en retributies uit om inkomsten te verwerven.

1. Belastingen

Een belasting is een eenzijdig opgelegde heffing aan natuurlijke of rechtspersonen die op het grondgebied van de gemeente gevestigd zijn of die er belangen hebben. De belastingplichtige haalt hieruit geen direct voordeel. De opbrengst van de belastingen wordt aangewend om de algemene uitgaven van de gemeente te financieren.
De gemeentelijke belastingen kunnen worden opgesplitst in twee types.

Belastingen aanvullend op belastingen, bepaald door de hogere overheid

aanvullende_personenbelasting_2017_9.12.2016.pdf

Opgepast: voor inlichtingen over je personenbelasting zelf moet je je wenden tot het ministerie van financiën, Ontvangkantoor Kortrijk II, Hoveniersstraat 31 te Kortrijk, 02/577 74 50; fax 02/579 64 31

opcentiemen_op_de_onroerende_voorheffing_2017_9.12.2016.pdf

 

Belastingen die bepaald worden door de gemeente

Deze belastingen hebben te maken met specifieke activiteiten, situaties of feiten. Hieronder vind je een lijst van de gemeentelijke belastingen. Wanneer je als belastingsplichtige niet akkoord gaat met je toegestuurde aanslagbiljet, kan je een bezwaar indienen door een gemotiveerd bezwaarschrift. 

algemene_gemeentebelasting_gezinnen_13_12_2013.pdf

algemene_gemeentebelasting_op_bedrijven_13_12_2013.pdf

belasting_inzake_groen_bij_verkavelingen_en_groepswoningbouwprojecten_12_06_2015.pdf

belasting_op_nachtwinkels_13_12_2013.pdf

belasting_op_niet-afkoppeling_13_12_2013.pdf

belasting_op_niet-bebouwde_percelen_13_12_2013.pdf

belasting_op_uitbating_van_bars_en_priveclubs_13_12_2013.pdf

belasting_voor_panden_opgenomen_in_het_leegstandsregister_20160817.pdf

directe_gemeentebelasting_op_tweede_verblijven_13_12_2013.pdf

verhaalbelasting_op_het_aanleggen_van_riolen_13052016.pdf

verhaalbelasting_op_het_aanleggen_van_voetpaden_en_boordstenen_13052016.pdf

verhaalbelasting_op_het_aanleggen_van_wegenuitrusting_13052016.pdf

verhaalbelasting_op_het_verwerven_van_de_zate_van_de_weg_13052016.pdf

 

2. Retributies

Een retributie is een billijke vergoeding voor een vrij aanvaarde dienst. Het is een som die de gemeente vraagt als tegenprestatie voor een dienstverstrekking die al of niet stilzwijgend door een natuurlijke of rechtspersoon werd gevraagd. Het bedrag van het retributietarief staat rechtstreeks in verband met de kosten van de geleverde prestatie. 

algemeen_retributiereglement_17.8.2016.pdf

contantbelasting_op_afgifte_van_restafvalzakken_08_11_2013.pdf

retributiereglement_sport_13_12_2013.pdf

retributiereglement_werken_aan_gasleidingen_08_11_2013.pdf

retributiereglement_recyclagepark_c_21.12.2016.pdf

Jaarabonnement gemeenteraad 

Signalisatiemateriaal