Belastingen en retributies

De gemeente vaardit belastingen en retributies uit om inkomsten te verwerven.

1. Belastingen

Een belasting is een eenzijdig opgelegde heffing aan natuurlijke of rechtspersonen die op het grondgebied van de gemeente gevestigd zijn of die er belangen hebben. De belastingplichtige haalt hieruit geen direct voordeel. De opbrengst van de belastingen wordt aangewend om de algemene uitgaven van de gemeente te financieren.
De gemeentelijke belastingen kunnen worden opgesplitst in twee types.

Belastingen aanvullend op belastingen, bepaald door de hogere overheid

Aanvullende personenbelasting 2017_9.12.2016

Opgepast: voor inlichtingen over je personenbelasting zelf moet je je wenden tot het ministerie van financiën, Ontvangkantoor Kortrijk II, Hoveniersstraat 31 te Kortrijk, 02/577 74 50; fax 02/579 64 31

Opcentiemen_op_de_onroerende_voorheffing_2017_9.12.2016

 

Belastingen die bepaald worden door de gemeente

Deze belastingen hebben te maken met specifieke activiteiten, situaties of feiten. Hieronder vind je een lijst van de gemeentelijke belastingen. Wanneer je als belastingsplichtige niet akkoord gaat met je toegestuurde aanslagbiljet, kan je een bezwaar indienen door een gemotiveerd bezwaarschrift. 

Algemene_gemeentebelasting_gezinnen_13_12_2013

Algemene_gemeentebelasting_op_bedrijven_13_12_2013

Belasting_inzake_groen_bij_verkavelingen_en_groepswoningbouwprojecten_12_06_2015

Belasting_op_nachtwinkels_13_12_2013

Belastingreglement_niet-afkoppeling_8.9.2017

Belasting_op_niet-bebouwde_percelen_13_12_2013

Belasting_op_uitbating_van_bars_en_priveclubs_13_12_2013

Belasting_voor_panden_opgenomen_in_het_leegstandsregister_20160817

Verhaalbelasting_op_het_aanleggen_van_riolen_13052016

Verhaalbelasting_op_het_aanleggen_van_voetpaden_en_boordstenen_13052016

Verhaalbelasting_op_het_aanleggen_van_wegenuitrusting_13052016

Verhaalbelasting_op_het_verwerven_van_de_zate_van_de_weg_13052016

Directe_gemeentebelasting_op_tweede_verblijven_13_12_2013

  Elke eigenaar of in voorkomend geval, de huurder van een tweede verblijf, is verplicht om hiervan éénmalig aangifte te doen. Het aangifteformulier tweede verblijven kan u hieronder vinden:

Aangifteformulier_tweedeverblijf

2. Retributies

Een retributie is een billijke vergoeding voor een vrij aanvaarde dienst. Het is een som die de gemeente vraagt als tegenprestatie voor een dienstverstrekking die al of niet stilzwijgend door een natuurlijke of rechtspersoon werd gevraagd. Het bedrag van het retributietarief staat rechtstreeks in verband met de kosten van de geleverde prestatie. 

Algemeen_retributiereglement_c20.12.2017

Contantbelasting_op_afgifte_van_restafvalzakken_08_11_2013

Retributiereglement_sport_13_12_2013

Retributiereglement_werken_aan_gasleidingen_08_11_2013

 Retributiereglement_recyclagepark_c_21.12.2016

Jaarabonnement gemeenteraad 

Signalisatiemateriaal

 

Zie ook

Vanackerestraat 16
8560
Wevelgem
056/43 34 20
Nu gesloten
09:00 - 12:00
Alles weergeven