Opheffing politiebesluit brandgevaar

Artikel 1. Het politiebesluit van de gouverneur van 23 juli 2019 betreffende brandgevaar in de provincie West-Vlaanderen wordt opgegeven.

Artikel 2. Dit besluit zal worden aangeplakt aan de gemeentelijke aanplakborden, worden bekend gemaakt via gemeentelijke websites en wordt onmiddellijk van kracht.